Гид на купувача

 1. Притежанието на имот в България не дава на собственика право на безвизово пребиваване в страната и не е основание за получаване на постоянно местожителство. Собствениците на недвижими имоти в България могат да получат двугодишна многократна виза, като максималният срок на пребиваване е 180 дни в годината.

 2. Ако желаете да пребивавате в страната за по-дълъг период, е необходимо да получите разрешение за продължително пребиваване в страната или постоянно местожителство.

 3. В края на всяка година е необходимо да се подновява разрешението за пребиваване (ВНЖ). Този вариант е подходящ, ако планирате да живеете в България повече от 6 месеца.

 4. Оформянето на постоянно местожителство в страната (ПМЖ) дава право не само на безвизово, но и безсрочно пребиваване в нея, а също така и основните права, от които се ползват българските граждани.

 5. В повечето случаи ПМЖ се издава на основание инвестиция в размер над 500 000 евро. В този случай не само на Вас, но и на членовете на Вашето семейство се гарантира възможност за получаване на ПМЖ. Това е и най-важното преимущество на получаването на ПМЖ чрез инвестиции.

Срокове за пребиваване на чужденци в България:

 • Постоянно – неопределен срок

 • Дългосрочно – първоначален срок – 5 години и възможност за удължаване

 • Продължително – до 1 година

 • Краткосрочно – до 90 дни

Статусът ВНЖ дава право на:

 • Безвизов вход

 • Пребиваване в страната в указания срок

 • Изпращане на покана за частно посещение на чужденец

 • Получаване на кредит

 • Бизнес чрез собствена фирма

 • Безплатно медицинско обслужване

 • Пенсионно осигуряване

 • Получаване на виза в Шенген

След издаването на ВНЖ в България, Вие и семейството Ви ще получите и ЛНЧ (личен номер на чужденец) и лична карта.

ПМЖ в България дава право на:

 • Безвизов вход

 • Безсрочно пребиваване в страната

 • Получаване на кредит

 • Бизнес чрез собствена фирма

 • Безплатно медицинско обслужване

 • Пенсионно осигуряване

 • Изпращане на покана за частно посещение на чужденец

 • Получаване на виза за страните в Шенген без предоставяне ан покана или ваучер

 

След издаване на ПМЖ ще получите ЕГН и лична карта. Членовете на Вашето семейство също ще получат ПМЖ в България. 5 години с ПМЖ Ви дават право да получите българско гражданство.

 

ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В БЪЛГАРИЯ

 

Чужденците имат право за закупят недвижим имот в България без парцел, затова за закупуване и на земята е необходима регистрация на фирма.

 

Етапи на покупката:

 1. След избора на апартамент се заплаща резервационна такса (депозит) в размер на 2000 евро. При получаване на депозита веднага снемаме апартамента от продажба, а цената на апартамента не може да се повишава.

 2. В срок до 2 седмици след превода на депозита се подписва предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот. В него подробно са описани всички важни условия, които се пренасят в нотариалния акт.

Нотариалният акт за прехвърляне на собствеността се оформя в присъствието на нотариус. След подписване, нотариалният акт се представя в Районния съд. Там се регистрира изменение по отношение на собствеността на имота, което се записва в Имотния регистър. Разходите, свързани с изготвянето и подписването на нотариалния акт, зависят от стойността, записана в него. Собствениците на недвижим имот могат да кандидатстват за многократна двугодишна виза, максималният срок на пребиваване за която е 180 дни в годината.